Eerstelijnszone AMALO logo

Vaccinatie campagne 5-11 jaar


In België maken kinderen van 5 tot 11 jaar een aanzienlijk deel uit van de totale bevolking (927.000 op een bevolking van 11 miljoen).  Op vraag van de IMC Volksgezondheid hebben de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie adviezen geformuleerd over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep tegen COVID-19.

Uitnodiging voor vaccinatie

Elk kind dat in Vlaanderen woont, zal via de post een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. pdf bestandVoorbeeld uitnodigingsbrief COVID-19-vaccinatie 5-11-jarigen (96 kB)

Kinderen kunnen hun uitnodiging ook ontvagen via de "e-box". Die moet wel eerst geactiveerd worden en daarvoor heeft het kind een kids-ID met pincode nodig. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

Weigering Vaccinatie jongeren

Ik wil niet dat mijn kind gevaccineerd wordt, wat moet ik doen?


Je kind kan niet gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders. Als ouder geef je die toestemming door fysiek aanwezig te zijn bij de vaccinatie (dus door met je kind naar het vaccinatiecentrum of de vaccinatieplaats te gaan). Kan je als ouder niet mee naar de vaccinatie, dan zal je een toestemmingbrief, door jou ondertekend, moeten meegeven aan je kind. De aanwezigheid of ondertekende toestemmingsbrief van een van de ouders, geldt ook als toestemming van de andere ouder. Tenzij die uitdrukkelijk de vaccinatie van het kind geweigerd heeft.  


De vaccinatie van je kind uitdrukkelijk weigeren kan je het gemakkelijkste online doen via de uitnodiging die je kind krijgt via de post of e-box. In die uitnodiging staat een link en code om de vaccinatie te weigeren.


Kan je als ouder je weigering niet online kenbaar maken, dan moet je fysiek naar het vaccinatiecentrum gaan om je weigering kenbaar te maken. Neem dan een bewijs mee dat je de ouder bent van het kind/de kinderen van wie je de vaccinatie wil weigeren (Kids-ID, attest van gezinssamenstelling). Hier vind je een docx bestandModel van weigeringsbrief voor COVID-19-vaccinatie 5-11-jarigen (1.55 MB) waarmee je die weigering fysiek kan gaan afgeven in het vaccinatiecentrum of mailen naar weigeringvaccinatie@elz-amalo.be


Vaccinatie van kinderen met cormobiditeiten


De HGR, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie bevelen aan dat kinderen van 5-11 jaar met comorbiditeiten (prioriteit 1-2-3, CHS9618, CHS9641), of in nauw contact met personen die risico lopen, worden gevaccineerd tegen COVID-19. Deze groep, die een bijzonder risico loopt om ernstige vormen van de ziekte te ontwikkelen, moet onverwijld van deze vaccinatie kunnen genieten. 

 

Het gaat om kinderen met een specifieke medische aandoening (zie onderstaande lijst) voor wie het risico op ernstige complicaties van de ziekte, ziekenhuisopname of zelfs overlijden bij besmetting met COVID-19 groot is. Voor kinderen met een zeldzame aandoening zal bijzondere aandacht worden besteed aan de groep waarbij de ziekte van invloed is op de cardiovasculaire, respiratoire of neurologische gezondheid. De lijst van specifieke voorwaarden is dezelfde als deze voor de 12-15-jarigen:

 

·        chronische nierziekte gedurende ten minste 3 maanden

·        chronische leverziekte gedurende ten minste 6 maanden

·        hematologische kankers (bv. leukemie)

·        Syndroom van Down

·        transplantatiepatiënten (inclusief degenen die op de wachtlijst staan)

·        immuunstoornissen, d.w.z. patiënten met immunodeficiëntie of met immunosuppressiva

·        Actief HIV/AIDS

·        Bepaalde zeldzame ziekten (zie Orphanet-lijst: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=NL).

 

De gevolgde procedure zal vergelijkbaar zijn met de procedure die geldt voor de vaccinatie van adolescenten met comorbiditeiten.

Vaccinatie van kinderen zonder comorbiditeiten


De HGR, Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie zijn verder van mening dat vaccinatie tegen COVID-19 moet worden aangeboden aan kinderen van 5-11 jaar zonder co-morbiditeiten,  en moet gebeuren op individuele basis en vrijwillig in hoofde van het kind en zijn/haar ouders of wettelijke voogd.

Gebruikt vaccin 


Voor de vaccinatie van kinderen wordt slechts één vaccin gebruikt, namelijk het Comirnaty (Pfizer/BioNTech) pediatrisch vaccin, dat in 2 doses met een tussenpoos van 21 dagen wordt toegediend.  

 

Het werd speciaal ontwikkeld voor kinderen en het is veilig. Dit wordt bevestigd op basis van data uit de VS en Israel, waar reeds enkele miljoenen kinderen een eerste en tweede dosis kregen. Pfizer stelde alleen milde bijwerkingen vast, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en rillingen. Er is wel een verhoogde waakzaamheid voor myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Bij de klinische proef waren er geen gevallen, maar die was te klein om zeldzame bijwerkingen op te sporen. In de VS werden 8 gevallen van myocarditis vastgesteld, 6 worden nog onderzocht. Alle gevallen waren mild, aldus de Amerikaanse gezondheidsautoriteit.

Wanneer


Vanaf eind december kunnen de eerste uitnodigingen worden verstuurd om kinderen van 5 tot 11 jaar met en zonder comorbiditeiten te vaccineren. In het VC Affligem starten we op zaterdag 15 januari met deze doelgroep te vaccineren.

Certificaat voor kinderen


    Duiding vaccinatiecertificaat voor kinderen

 

  • Een kind werd gevaccineerd als 11-jarige maar wordt binnenkort 12 jaar – zal hij/zij automatisch een certificaat ontvangen?

          Ja, de leeftijd of het type vaccin speelt voor de certificatie geen rol. 

  • Elke in Vaccinnet geregistreerde vaccinatie met een door EMA goedgekeurd vaccin zal aanleiding geven tot een certificaat, dit is ook voor kinderen het geval.
    Er wordt geen onderscheid gemaakt naar type vaccin (kinddosis vs volwassene).
  • Het vaccin voor kinderen is afgestemd op de nood van kinderen.  Het is dus voor kinderen een volwaardige vaccinatie.  Het zal dan ook als zodanig geregistreerd worden: 1/2 en 2/2.
  • Net als bij volwassenen zullen kinderen dit kunnen gebruiken vanaf 2 weken na volledige vaccinatie om naar het buitenland te reizen, waar dit vereist is.

Waarom kinderen vaccineren


Kinderen worden gemakkelijk besmet, en maken sterk deel uit van transmissie en verspreiding (incidentie in lagere scholen meer dan dubbel van wat in de algemene bevolking werd geobserveerd

 

Jonge kinderen worden heel zelden zwaar ziek na een besmetting. Bij een klein deel van de kinderen kan COVID19 echter voor een ernstiger verloop zorgen, met hospitalisatie en eventueel opname in de ICU.  Sinds het begin van de epidemie in België zijn 135 kinderen tussen de 5 en 11 in het ziekenhuis opgenomen door COVID, (in advies van de HGR). Geen enkel kind in die leeftijdsgroep overleed in ons land door COVID.

Een zeldzame, maar ernstige verwikkeling na een besmetting is MIS-C. Dat is een ontstekingsziekte waarbij kinderen aanhoudende koorts hebben, met mogelijk orgaanfalen tot gevolg. Per 10.000 kinderen die besmet raken, hebben 2 tot 5 ermee af te rekenen, blijkt in de VS en Duitsland. Gelukkig is dit in de meeste gevallen goed te behandelen. Ook langdurige klachten (long covid) komen bij kinderen voor, maar het is onduidelijk hoe vaak en hoelang ze aanhouden.

Dit ernstig verloop is wel niet steeds voorspelbaar: uit de ECDC gegevens blijkt dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen met COVID19 geen onderliggende aandoening had. Omicron kent een ander verloop met proportioneel meer opnames van jongeren en kinderen dan met Delta variant (data van Zuid-Afrika en UK, niet bevestigd in Denemarken waar een zelfde verloop wordt gezien als met Delta).

 

De vaccinatie moet, net zoals bij de adolescenten, de incidentie van COVID19 onder controle houden en in lagere scholen naar beneden houden, zodat scholen kunnen open blijven en naschoolse activiteiten weer normaal kunnen verlopen. Dit komt het algemeen welzijn van kinderen ten goede.

Afspraak maken


De afspraak wordt niet zoals de rest automatisch ingeboekt. De voogden kunnen indien ze akkoord gaan tot vaccinatie van hun kind zelf een afspraak slot kiezen door gebruik te maken van hun uitnodiging.


Ouders met meerdere kinderen wachten best tot ze al hun uitnodigingsbrieven van hun kinderen gekregen hebben zodat ze het moment van vaccinatie samen kunnen inplannen.