Eerstelijnszone AMALO logo

GBO


Het Ge├»ntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de lokale besturen van eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke, Opwijk), de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten en Kind & Gezin.

    
Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:


1.   Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening 

2.  Het tegengaan van onderbescherming


In AMALO hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op het actief opsporen van mensen die rechten hebben op het statuut Verhoogde Tegemoetkoming en het uitputten van de afgeleide rechten.


De focus van ons project ligt op een specifieke doelgroep, namelijk:  gezinnen met pasgeboren kinderen. Als we hiervoor een stevige basis hebben gelegd, hopen we de doelgroep en werking uit te breiden.


Daarnaast willen we ook het netwerk en de  sociale kaart versterken en duidelijker in beeld brengen.     

In 2021 start Asse als pilootgemeente. In 2022 rollen we de werking verder uit naar andere gemeenten.

 

Wil  je graag meer info? Mail naar gbo@elz-amalo.be