Eerstelijnszone AMALO logo

COHORT

Beste,


Ons land wordt erg getroffen door het COVID-19 virus. Het stelt de zorgsector voor ongeziene uitdagingen. Talrijke maatregelen worden genomen door de Federale en Vlaamse Regering om de situatie het hoofd te bieden. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent de thuiszorg eveneens een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.


De voorbije weken werd er hard gewerkt door de diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in de thuissituatie. Er werden concrete werkingsafspraken gemaakt waarmee vanaf donderdag 16 april 2020 van start zal worden gegaan. De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet beschouwd worden.


Vanaf donderdag 16 april 2020 om 10u00 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra kunnen via dit nummer hulp vragen. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.


0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:


West-Vlaanderen 0800 11 831
Oost-Vlaanderen 0800 11 832
Antwerpen 0800 11 833
Limburg 0800 11 834
Vlaams-Brabant 0800 11 835


Wij wensen u alvast uitdrukkelijk te bedanken voor alle inspanningen die u, uw organisatie en uw zorgverleners leveren en willen u heel veel moed inspreken.


Team Thuiszorg
Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
T 02 553 35 09
E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
www.zorg-en-gezondheid.be

Eerstelijnszone AMALO logo

Eerstelijnszone AMALO

Copyright © All Rights Reserved

Powerd by JeroenConsulting

Adres

Contact

Volg ons

Kattestraat 6

1730 Asse