Eerstelijnszone AMALO logo

ANDERE ZORGAANBIEDERS UIT DE WELZIJNSSECTOR

MEDISCH PEDAGOGISCH CENTRUM

SINT-FRANCISCUS

 is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen én meerderjarigen met een verstandelijke beperking en biedt zowel Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor minderjarigen (NRTH in MFC) en meerderjarigen (NRTH in WOC) aan.


Lostraat 175, 1760 Roosdaal

Tel.: 053/64.66.66

De Spiegel VZW


Verslavingszorg Vlaams Brabant


Gemeenteplein 19, Asse

02/453.22.42

Contact Elena.DeFeyter@despiegel.org

HOPPERANK


Hopperank geeft begeleiding aan zelfstandig wonende, volwassen personen met een beperking. Enerzijds is Hopperank erkend als Vergunde zorgaanbieder voor personen met een PVB (persoonsvolgend budget)en anderzijds als dienst voor RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp).


Gasthuisstraat 7 bus 7 – 1730 Asse
 02/453-06-29
www.hopperank.be

Levedale vzw

is een woon –en begeleidingscentrum voor volwassen personen met een (verstandelijke) beperking en is door het VAPH vergund voor het aanbieden van intensieve handicapspecifieke ondersteuning aan personen die in het bezit zijn van een persoonsvolgend budget (PVB). Daarnaast heeft levedale ook een erkenning voor het aanbieden van rechtstreekstoegankelijke hulpverlening (RTH).


Het Huis in Merchtem werd geopend in 2010. Er wonen 5 meer zelfstandige cliënten (met een licht verstandelijke beperking) in het dorpcentrum. Op deze wijze kunnen wij hen meer kansen bieden tot integratie, tot deelname aan socioculturele-, sport- en vrije tijds activiteiten.  Daar bieden wij enkel woonondersteuning en geen nacht

 

De Biest 10, 1861 Wolvertem,

tel.: 02/269 05 95,

nfo@

www.levedale.be