Eerstelijnszone AMALO logo

Binnen de Eerstelijnszone AMALO staat de patiënt, of PZON Persoon met Zorg en Ondersteuningsnood/vraag, centraal. Al de actoren die hiermee in contact komen op regionaal niveau zijn;


- Cluster openbare besturen


- Cluster Welzijn


- Cluster Gezondheid


- Cluster Vrijwilligers en Mantelzorgers


- Optionele partners (deze zullen worden aangesproken binnen bepaalde projecten, denk bv aan politie, ziekenhuizen, ...)