Eerstelijnszone AMALO logo

HERFSTVACCINATIE 2023


Einde van de vakantie zorgt net als de afgelopen jaren weer voor de vaccincatiecampagnes.


In tegenstelling met de vorige jaren zal er voor het COVID vaccin geen centrale vaccinatiecentrum worden opgestart.


De vaccinaties griep en COVID zullen gebeuren bij de huisartsen, apothekers en onder voorschrift van de arts door de thuisverpleegkundigen.

Voor de woonzorgcentra zal dit terug intern gebeuren door de CRA arts met de verpleegkunidigen, hier zal er reeds gestart worden in de maand september en een booster 3 maand later.


Voor de rest van de populatie welke in aanmerking komt voor deze vaccinatie zal het rond oktober zijn.


De doelgroep van beide vaccinaties zijn;


- +65 jaar

- zwangere vrouwen

- immunogecomprimitteerden

- iedereen werkzaam in de zorgsector

- personen die verblijven in een instelling

- personen met overgewicht (BMI hoger dan 40)


Aangevuld voor COVID

- 18+ die lijdt aan een onderliggende chronische aandoening

- patiënten met neurologische aandoeningen

- personen met syndroom van Down

- iedereen die samenwoon met zeer ernstige immunogecomprimitteerden

- personen tussen 50 en 65 met een sedentair leven

{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "ELZ-amalo.be", "Id": "c8233709-3b59-49e7-8da3-790f3ef8c634" }

Zodra we meer info hebben zullen we de nodige info op onze kanalen publiceren


alle info en vragen mag je sturen naar jeroen@elz-amalo.be

of vaccinatie@elz-amalo.be

078 78 78 50

Nationale Helpdesk COVID

ALLE INFO OVER VACCINATIE VIND JE HIER

Voor alle info betreffende de eerstelijnszone kan je nu terecht op 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-amalo